İzolasyon

İZOLASYON UYGULAMALARI VE ÜRÜNLERİMİZ

İzolasyon Nedir? : Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı transferini azaltmak için yapılan işlemdir. Bunu sağlayan malzemelere de ısı yalıtım malzemesi adı verilir. Bu malzemelerin en temel özelliği ısı iletim katsayısıdır. ISO ve CEN Standartlarına göre ısı iletim kat sayısı 0,065 W/mK değerinden küçük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Isı izolasyon amacıyla yaygın olarak, Camyünü ve Taş yünü gibi mineral esaslı, XPS (ekstrüde köpük) ve EPS (ekspande köpük) gibi polistren esaslı, poliüretan esaslı sentetik köpükler, polietilen ve elastomerik kauçuk köpükler kullanılmaktayız.

Sıcak İzolasyon : Sıcak izolasyon terimi, sıcaklığı +40°C ile +1250°C arasında olan ortamların çeşitli yöntemler kullanılarak izole edilmesini tanımlamaktadır. Sıcak izolasyon uygulamalarında yüzey genişliği ve akışkan sıcaklığı gibi faktörler göz önüne alınarak cam yünü, kaya yünü,veya seramik yünü, gibi ürünlerden uygun olan seçilir. Isı yalıtım sağlandıktan sonra metal ceketleme uygulaması ile sisteme mukavemet ve buhar direnci kazandırılır. Sıcak izolasyon uygulaması, ısıtma-kurutma fırınları, sıcak yağ tesisatları, buhar kazan ve tesisatları, duvar, zemin ve çatı yüzeyleri ve özel ısı yalıtımı gereken durumlar için ideal bir sistemdir.